Cursul pe care ANDIP il organizeaza in beneficiul institutiilor publice din Romania, va avea urmatoarele caracteristici principale:

Obiectivele cursului:

  • constientizarea problemelor legate de securitate cibernetica;
  • cunoasterea unor notiuni de baza legate de securitate cibernetica (atat teoretice, cat si practice);
  • identificarea si cunoasterea riscurilor la care suntem expusi (cand folosim tehnica de calcul);
  • trecerea in revista a principalelor amenintari (atacuri) cibernetice & modalitati de protectie;

Structura si continutul cursului:

  • modulul 1: – 2 ore;
  • modulul 2: – 2 ore;
  • modul recapitulativ & sesiune Q&A: 2 ore.

Perioada de desfasurare a cursului:
20-23 noiembrie 2023;

Tipul cursului:
– gratuit;
online & interactiv.

Trainerul:
Dragoș Hofnăr

Dragoș are o experiență de peste 12 ani în domeniile IT și cybersecurity, având atât studii relevante în domeniu cât și participări la evenimente și concursuri naționale și internaționale de profil.

El a studiat informatica în cadrul licenței și a absolvit în 2015, susținând activități didactice de laborator, pe întreaga durată a anilor de studiu.

Ulterior s-a angajat la una dintre cele mai mari bănci din țară în cadrul echipei de securitate a informației, bancă la care activează în continuare.

În paralel a studiat în cadrul masterului de securitate informațională din cadrul UTCN și a absolvit în 2019.

Ulterior absolvirii a reluat activitatea de susținere de laboratoare, de data aceasta pentru studenții masterului de securitate informațională, în domeniul securității web, activitate pe care o desfășoară până în prezent.

Din 2020 conduce echipa de securitate cibernetică a aceleiași bănci iar începând cu anul 2021, Dragoș este doctorand în domeniul securității cibernetice.

***

Dacă ești funcționar public intr-un departament tehnic al unei institutii publice din Romania și dorești sa participi la cursul organizat de ANDIP, Inscrie-te aici!