– soluții pentru managementul documentelor și a fluxurilor interne de informații
– soluții pentru managementul intraneturilor și extraneturilor
– soluții de securitate a perimetrului (firewall, intrusion detection, data leakage prevention)
– soluții de autentificare, autorizare și control al accesului
– soluții de arhivare